Var rädd om våra stora fiskar!

Ni som fiskar ibland får ni storabborre och riktigt stora gäddor som nästan alltid är honor. Var rädd om våra stora fiskar och släpp tillbaka dem! De stora topppredatorerna är livsnödvändiga för att vi ska få ett hållbart fiske i Varpan. Alla arter har en funktion att fylla. Se nedan information.

……

Klassisk födovävsteori utgår från att mängden fisk är beroende av ekosystemets produktion av alger i basen av näringskedjan. Men i många akvatiska system är mängden fisk högre upp i näringskedjan ofta mycket större än vad man skulle förvänta sig. Mängden rovfiskar i förhållande till bytesfiskar är också ofta högre än väntat.

Det som vid första anblicken kan verka som en enkel födoväv visar sig alltså vara betydligt mer komplicerat

Till stor del kan detta förklaras av skillnader i generationstid; växtplankton och djurplankton förökar sig med en mycket högre hastighet än fiskarna, och bytesfiskarnas generationstid är snabbare och livslängd kortare än rovfiskarnas. Generationstiden för växtplankton räknas i dagar, för djurplankton i veckor, och för fiskar i år. Högst upp i näringskedjan kan därför de mer långlivade rovfiskarna som också växer under hela sin livstid bygga upp en hög biomassa baserad på produktionen av växt- och djurplankton, vilka kontinuerligt produceras men samtidigt äts upp.

Påverkan på flera nivåer

Eftersom mängden fisk högt upp i näringskedjan är så stor har den ofta en mycket stark inverkan på de övriga delarna av näringsväven. Exempelvis kan mängden brax, id, mört kraftigt minska mängden djurplankton i sjön, vilket i sin tur leder till en ökning av djurplanktonens föda, växtplankton. Påverkan blir alltså två nivåer i näringskedjan, djurplankton och växtplankton. Detta brukar kallas trofiska kaskader. Faktorer som påverkar antalet fiskar i positiv eller negativ riktning kan därför få både snabba och kraftiga effekter på tätheterna av både växt och djurplankton. Vi vill inte ha ett sörjigt Varpan utan ett vatten man kan bada i.

Vi vill inte ha ett grumligt Varpan! Än mindre ett Varpan utan predatorer som bibehåller en livskraftig fiskestam. Va rädd om våra stora fiskar!

Källa// 2021-10-25 Vem äter vem? (havet.nu)