Styrelseledamöter i Varpans FVOF 2022-2023

Jörgen Dufvenberg
ordförande och kontaktperson
tfn: 0705937307

Ledamot: Patrik Eriksson

Ledamot: Nils Brasch

Ledamot: Torbjörn Forsberg

Ledamot: Johan Sundlöf

Suppleant: Per Kollander

Suppleant: Lars Fahlvik

Suppleant: Jon Danielsson

Suppleant: Jonas Uhlin