Varpans FVOF

Välkomna till Varpans Fiskevårdsområde och dess hemsida

Så kul att du hitta just vår hemsida! Dags för fiske kanske? Se även inlägg om att vara rädd om våra stora fiskar.

Vi har kontinuerliga genomgångar med våra tillsyningsmän, angående nyheter och regler inom Varpans fvof. För närvarande finns 10 tillsyningsmän registrerade inom området. Alla som genomgått utbildningen via länstyrelsen har legitimation och samt vår tillsyningsväst.

Kallelse till Fiskestämman 2023!

Välkomna till fiskestämman den 15mars kl18.00, plats Österå bystuga.

Styrelse, se under menyn

Varpan

Du som har fiskerätt inom det rödmarkerade området på kartan är medlem i Varpans fiskevårdsområdesförening (förkortas FVOF). Du behöver fiskerättsbevis för att visa att du har fiskerätt inom området. Fiskerättsbevis köper du på www.ifiske.se för 50 kr. Regler för fisket inom fiskevårdsområdet bestämmer fiskerättsägarna tillsammans på årlig fiskestämma i mars.

Kräftfisket avslutas den 15sep

OBS! Från och med 2023 är reglerna ändrade för märkning av fiskeboj. OBS! 
Fiskebojen ska märkas tydligt med fastighetsbeteckning, telefonnummer och fiskerättsinnehavarens efternamn. 

Omärkta redskap kan tas i beslag och lämnas till polisen.

Högst 16 kräftburar per fiskerättsbevis. Minimimått för kräftor är 10 centimeter från stjärt till nos.

Kräftfiske får endast bedrivas under tiden den 15 juli – 15 september.

Obs! Sjöarna Tansen, Grycken, Varpan och Tisken ingår i Varpans fiskevårdsområde. Det gör även Faluån. sportfiskare. samt en mängd mindre vattendrag inom det rödmarkerade området på kartan. Observera att Rogsån är uttarenderad till Falu sportfiske- klubb. Åltjärn utarrenderad till Flugfiskarna Åltjärn

Fiskekort finns till försäljning på www.ifiske.se.

Fiskarter-i-respektive-vatten