Varpans FVOF

Välkomna till Varpans Fiskevårdsområdesförenings hemsida

Fiskestämman flyttas till senare tillfälle

Stämman flyttas pga coronavirussituationen

Protokoll från fiskestämman 2019

  1. Fiskestämma 2019 sida 1
  2. Fiskestämma 2019 sida 2

Du som har fiskerätt inom det rödmarkerade området på kartan är medlem i Varpans fiskevårdsområdesförening (förkortas FVOF). Du behöver fiskerättsbevis för att visa att du har fiskerätt inom området. Fiskerättsbevis köper du på www.fiske.se för 50 kr. Regler för fisket inom fiskevårdsområdet bestämmer fiskerättsägarna tillsammans på årlig fiskestämma i mars.

Sjöarna Tansen, Grycken, Varpan och Tisken ingår i Varpans fiskevårdsområde. Det gör även Faluån och Rogsån samt en mängd mindre vattendrag inom det rödmarkerade området på kartan.

Fiskekort finns till försäljning på www.ifiske.se.

Fiskarter-i-respektive-vatten