Varpans FVOF

Välkomna till Varpans Fiskevårdsområdesförenings hemsida

Protokoll från fiskestämman 2019

Fiskestämma 2019 sida1

Fiskestämma 2019 sida 2

____________________________________

Kallelse till 2019 års fiskestämma:

Fiskestämma Varpan 2019

Länk: Fiskestämma Varpan 2019

2018 års fiskestämma ägerrum 2018-03-18 kl. 19.00 i Österå bystuga.

Protokoll från fiskestämman 2018

Protokoll_20180326

Protokoll från fiskestämman 2017

Protokoll Varpan FVOF årsmöte 2017-03-10

Sjöarna Tansen, Grycken, Varpan och Tisken ingår i Varpans fiskevårdsområde. Det gör även Faluån och Rogsån samt en mängd mindre vattendrag inom det rödmarkerade området på kartan nedan.

Du som har fiskerätt inom det rödmarkerade området på kartan är medlem i Varpans fiskevårdsområdesförening (förkortas FVOF). Du behöver fiskerättsbevis för att visa att du har fiskerätt inom området. Fiskerättsbevis köper du på www.fiske.se för 50 kr. Regler för fisket inom fiskevårdsområdet bestämmer fiskerättsägarna tillsammans på årlig fiskestämma i mars.

Fiskekort finns till försäljning på www.ifiske.se.

Dessa fiskeregler gäller för Varpans fiskevårdsområde från och med den 19 mars 2017:

Fiskeregler 2017-03-19

Fiskarter-i-respektive-vatten

Vid frågor vänligen kontakta Ordförande Thomas Björklund,

e-post: dalex@swipnet.se mobil: 070 374 27 44
VarpansFVOF