Fiskestämma 2017

Fiskerättsägare kallas till fiskestämma i Varpans fiskevårdsområdesförening (FVOF) söndag den 19 mars 2017 kl 13.00 i Österå bystuga, Falun.

Har Du frågor rörande fiskestämman kan Du kontakta:

Monica Blidner, monica.blidner@gmail.com eller

Per Kollander, peko@telia.com

Nedan finns dagordning för stämman.

På årets fiskestämma kommer vi att fatta beslut om arrendekontrakt för Rogsån, Stångtjärn och Djuptjärn.

Styrelsens förslag till arrendekontrakt

Arrendeavtal Rogsån2.0

Arrendeavtal Stångtjärn2.0

Arrendeavtal Djuptjärn 2.0

Varje fastighet har en röst på fiskestämman. Fullmakt krävs för att företräda andra delägare i fastigheten.

Välkomna!

önskar styrelsen

Dagordning för Varpans FVOF vid fiskestämma 2017

Protokoll från stämman:

Protokoll Varpan FVOF årsmöte 2017-03-10