Startfiskepaket för ungdomar mellan 6 och 12 år 2024

Startfiskepaket för ungdomar mellan 6 och 12 år 2024

VARPANS Fiskevårdsområdesförening

För att främja intresset för fiske bland ungdomar skall Varpans fvof, i samarbete med Jaktia, Falun, dela ut startfiskepaket till ungdomar enligt regelverket nedan.

Varpans fvof delar ut max 30 startfiskepaket, 1100 kr, under tiden 13 april till 1 december 2024

Startpaket omfattar ett 6 fots haspelspö, haspelrulle, fiskedrag*, kastvikt samt lina.
* Valfritt drag till en maxkostnad om 70 kr ingår, övriga delar går inte att byta ut.

  • För att hämta ut startpaketet skall målsman tillsammans med ungdomen vända sig till Jaktia i Falun.
  • För att erhålla ett startpaket gäller att målsman till ungdomen löser eller tidigare under året har löst ett digitalt fiskerättsbevis eller årsfiskekort i Varpans fvof.
  • Fiskerättsbevis kan endast lösas av ägare till fiskevatten inom Varpans fvof:s område.
  • Startpaket kan erhållas av ungdomar fr.o.m det år de fyller 6 år och t.o.m. det år de fyller 12 år.
  • Startpaketet kan bara erhållas en gång per ungdom.
  • Startpaketet kan bara erhållas en gång per familj och år.
  • Målsman skall uppvisa giltig legitimation och digitalt årskort/fiskerättsbevis för fiske inom Varpans fvof:s vatten.
  • För att erhålla ett startpaket skall blankett fyllas i och kvitteras hos Jaktia.

Vilka vatten du får fiska i och övriga regler framgår av hemsidorna www.varpanfvof.se eller www.ifiske.se