Kallelse till fiskestämma, 2024

Styrelsen kallar till fiskestämma för Varpans FVO den 13mars kl 18.00

Plats Österå bystuga.

Välkomna!

· Proposition till Fiskestämman: Styrelsen föreslår för fiskestämman att fortsätta med utdelning av gratis startfiskepaket för ungdomar och en förlängning av avtal med Jaktia om 30 nya fiskespön.

· Proposition till Fiskestämman: Frågan som vi fick 2023 angående kräftfiske för ungdomar på kommuns vatten i Varpan.