Styrelseledamöter i Varpans FVOF 2023-2024

Jörgen Dufvenberg
ordförande och kontaktperson
tfn: 0705937307

Ledamot: Patrik Eriksson

Ledamot: Nils Brasch

Ledamot: Johan Hammarbäck

Ledamot: Johan Sundlöf

Ledamot: Björn Sällström

Suppleant: Per Kollander

Suppleant: Lars Fahlvik

Suppleant: Jonas Uhlin