Kallelse till fiskestämma, 2023.

Styrelsen kallar till fiskestämma för Varpans FVO den 15mars kl18.00, plats Österå bystuga. Välkomna!