Startfiskepaket för ungdomar mellan 6 och 12 år

Startfiskepaket för ungdomar mellan 6 och 12 år 2023

VARPANS Fiskevårdsområdesförening

För att främja intresset för fiske bland ungdomar skall Varpans fvof, i samarbete med Jaktia, Falun, dela ut startfiskepaket till ungdomar enligt regelverket nedan.

Varpans fvof delar ut max 30 startfiskepaket, värde 720 kr, under 2023 med start fr.o.m. 15 april.

Startpaket omfattar ett 6 fots haspelspö, haspelrulle, fiskedrag* samt lina.
* Valfritt drag till en maxkostnad om 70 kr ingår, övriga delar går inte att byta ut.

  • För att hämta ut startpaketet skall målsman tillsammans med ungdomen vända sig till Jaktia i Falun.
  • För att erhålla ett startpaket gäller att målsman till ungdomen löser eller tidigare under året har löst ett digitalt fiskerättsbevis eller årsfiskekort i Varpans fvof.
  • Fiskerättsbevis kan endast lösas av ägare till fiskevatten inom Varpans fvof:s område.
  • Startpaket kan erhållas av ungdomar fr.o.m det år de fyller 6 år och t.o.m. det år de fyller 12 år.
  • Startpaketet kan bara erhållas en gång per ungdom.
  • Startpaketet kan bara erhållas en gång per familj och år.
  • Målsman skall uppvisa giltig legitimation och digitalt årskort/fiskerättsbevis för fiske inom Varpans fvof:s vatten.
  • För att erhålla ett startpaket skall blankett fyllas i och kvitteras hos Jaktia.

Vilka vatten du får fiska i och övriga regler framgår av hemsidorna www.varpanfvof.se eller www.ifiske.se

Styrelsen Varpan Fvo

Styrelsmedlemmar i Varpans fvof 2022. 

Jörgen Dufvenberg: Ordförande och kontaktperson; Mobil 070-59 37 307

Ledamot: Patrik Eriksson

Ledamot: Nils Brasch

Ledamot: Torbjörn Forsberg

Ledamot: Johan Sundlöf

Suppleant: Per Kollander

Suppleant: Lars Fahlvik

Suppleant: Jon Danielsson

Suppleant: Jonas Uhlin

Bilder

Hej

Jag efterlyser lite bilder till ett galleri här på hemsidan, har du bra bilder på fiske inom Varpans Fiskevårdsområde så får du väldigt gärna maila dem till fiskebild@varpanfvof.se

Tack